PROFIEL

PROFIEL

Twan van Lanen (1989), studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met zijn voorliefde voor architectuur en techniek werd in 2016 het duale mastertraject Architecture, Building and planning & Building Technology met de eervolle vermelding cum laude afgerond.

Tijdens zijn studie was hij werkzaam voor diverse Architectenbureaus tot in 2016 van Lanen Architecten werd opgericht. Het bureau is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

van Lanen Architecten staat geregistreerd in het architectenregister: 1.190115.012

WERKWIJZE

‘Het ontwerp is het zichtbare deel van ons werk, maar als architect doen wij zo veel meer wat invloed heeft op het eindresultaat.

We hebben met onderstaande punten inzichtelijk gemaakt wat wij tijdens het ontwerptraject doen, waarom klanten voor ons kiezen en wat ons ontwerptraject uniek maakt’

 

Twan van Lanen

1.Wij luisteren naar uw wensen

Onze klanten zijn uniek en hebben specifieke wensen. Als architect dienen we deze wensen te begrijpen en te doorgronden. We stellen de juiste vragen om zo tot de essentie van de opgave te komen. Dit is het fundament voor een succesvol ontwerp.

Onze ontwerpen reflecteren de identiteit van onze opdrachtgevers en zijn maatwerk. We weten in een vroeg stadium onze ontwerpen te visualiseren. Naast de wensen van onze klanten nemen we verantwoordelijkheid voor de inpassing in de context, het bestemmingsplan en regelgeving.

Door onze multidisciplinaire kennis weten we bouwkosten te bewaken. We bespreken de mogelijkheden van het volume en de afwerkniveau's. Deze worden gedurende het ontwerpproces bewaakt om zo tot een ontwerp te komen binnen de gestelde financiële kaders.

We weten in een vroeg stadium de bouwkundige, constructieve en installatietechnische randvoorwaarde mee te nemen in het ontwerp. Deze worden verwerk in één 3d BIM model zodat risico's zoals meerwerk tijdens de uitvoeringsfase worden uitgesloten.

We zijn gedurende het gehele ontwerptraject betrokken, van schetsontwerp tot de uitvoeringsfase. Op deze manier kunnen we het ontwerp bewaken en hoge kwaliteit waarborgen. Door onze werkmethode kunnen we snel schakelen met de betrokken adviseurs.

De grote drijfveer is dat we ons werk te gek vinden. We zijn bevoorrecht dat we dagelijks aan uiteenlopende, hoogwaardige ontwerpopgave mogen werken. We streven er dan ook naar om de beste oplossingen te vinden voor de wensen van onze klanten.