SOCIAL RECIPE FOR CAREFUL LIVING

De vraag naar zorg 2.0 is vertaald in een zorgconcept waarbij de cliënt met de wens tot maatschappelijke betrokkenheid zelfstandig kan leven, zonder de zorg uit het oog te verliezen. Een gegronde analyse van de dagelijkse activiteiten voor zowel de verschillende cliënten als de omwonende zijn vertaalt in interventies op stedenbouwkundig en architectonisch schaalniveau waarbij een samenspraak tussen zelfstandig wonen, zorg, en maatschappelijke betrokkenheid voor een langdurige tijd kan worden gefaciliteerd.

De stedenbouwkundige interventies resulteren in een groene loper welke sociale voorziening faciliteert en als natuurlijke overgangszone tussen het zoncentrum en de aanliggende woningen dient. In de lintbebouwing aan deze loper zijn cliënten gehuisvest met een zelfstandig leefpatroon, een voordeur naar de maatschappij en een achterdeur naar de zorg. De geschakelde clusters binnen deze lintbebouwing faciliteren 3 tot 5 losse studio’s voor bed gebonden cliënten en kunnen als autonome groepswoningen opereren door de interne toegang naar de gemeenschappelijke woonkamer. De kruisvormige configuratie faciliteert gefaseerde ontwikkeling en bied flexibiliteit naar toekomstige vereiste. Drie bestaande woningen zullen worden gerestaureerd tot activiteitenruimte vanwege de strategische ligging en oriëntatie naar de openbare ruimte. De transparante gevels geven een inzicht in de dagactiviteiten van de cliënten, workshops, cursussen en buurtcommissies.

 

INFO

Locatie

Horst

Project Team

van Lanen Architecten ism ommar&ruhl

status

ontwerpfase

jaar

2016